PROJEKTOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH

WOJCIECH MĄKA


Podstawowa informacja

Nazwa polska kursu: Projektowanie sieci komputerowych (PSK1)
Autor: Wojciech Mąka
Nazwa angielska kursu: Design of the computer networks
Katedra Sieci Komputerowych, studia magisterskie internetowe
Specjalizacja: programowanie systemowe i sieciowe
Semestr nauczania: 1, forma zaliczania: egzamin

- materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS -

Opis kursu: Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami projektowania sieci komputerowych. Omawiane są elementy od poprawności konstrukcji zamówienia na wykonanie projektu, poprzez analizę możliwości-potrzeby, wybór rozwiązania optymalnego, weryfikację projektu (ew. renegocjację zamówienia) aż do wykonania dokumentacji projektowej i przekazania jego stronie zamawiającej.
Opis kursu po angielsku: Within the scope of the subject students are acquainted with designing elements of computer networks. The following problems are discussed: correctness of the order structure of project elaboration, the possibilities-needs analysis, the optimal solution choice, the project verification (alternatively the order renegotiations), and creation process of the project documentation including its delivery to the customer.

Program przedmiotu w rozbiciu na wykłady:

 1. Etapy projektowania
 2. Analiza ryzyka
 3. Ocena systemu bezpieczeństwa
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem
 5. Bezpieczeństwo informacji - wprowadzenie [wykład głosowy]
 6. Elementy bezpiecznego przetwarzania danych [wykład głosowy]
 7. Bezpieczne przesyłanie danych [wykład głosowy]
 8. Zagadnienia decyzyjne uwarunkowane. Decyzje bayesowskie i minimaksowe
 9. Statystyczna optymalizacja bayesowskich funkcji decyzyjnych
 10. Statystyczna optymalizacja minimaksowych funkcji decyzyjnych
 11. Elementy identyfikacji stanu obiektu (DD)
 12. Elementy identyfikacji stanu obiektu (DC)
 13. Metody wyboru rozwiązania optymalnego
 14. Systemy instalacji zasilających
 15. Zasady tworzenia dokumentacji projektowej

Cele kursu

Zakres minimalnych wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności po ukończeniu przedmiotu przez studenta - umiejętność przygotowania prac projektowych sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa; wyboru rozwiązania optymalnego wg założonego kryterium, formalnego umotywowania przyjętych rozwiązań, komunikowania się sieci z otoczeniem, stworzenia dokumentacji projektowej.


Wymagania

Wymagane przedmioty poprzedzające: sieci komputerowe ze studiów inżynierskich.
Wymagania dotyczące oprogramowania: nie ma.


Kryteria zaliczeń


Podręczniki podstawowe

 1. Robert Breyer, Sean Rileyi, Switched, Fast i Giga Etherenet, Wyd. Helion 2000
 2. Krzysztof Liderman, Artur Arciuch, Projektowanie systemów komputerowych, Wyd. Bel Studio Sp. z o.o. 2001
 3. Lynn M.Bremner, Anthony F. Aisi, Al Servati, Intranety biblia, Wyd. Mikom 1997