PROJEKTOWANIE I ANALIZA USŁUG SIECIOWYCH

WOJCIECH MĄKA


Podstawowa informacja

Nazwa kursu: Projektowanie i analiza usług sieciowych (PSK2)
Autor: Wojciech Mąka
Nazwa angielska kursu: Design and analysis of network services
Katedra Sieci Komputerowych, studia magisterskie internetowe
Specjalizacja: programowanie systemowe i sieciowe
Semestr nauczania: 2, forma zaliczania: egzamin

- materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS -

Opis kursu: Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami projektowania sieci komputerowych. Omawiane są elementy wyboru standardu sieciowego wraz z odpowiednim systemem mediów. Wykłady pozwolą na wybór sposobu bezpiecznego przechowywania danych oraz dadzą umiejętność oszacowania stopnia poprawy bezpieczeństwa informacji przechowywanej.
Opis kursu po angielsku: Within the scope of the subject students are acquainted with technical aspects of computer networks designing. The discussed problems: choice rules of computers equipment including computers distribution, network standards selection (including structural cabling) according to the order, and computers safety function assurance.

Program przedmiotu w rozbiciu na wykłady:

 1. Bezpieczeństwo nośników danych
 2. Systemy archiwizacji danych
 3. Macierze dyskowe
 4. Skuteczność protekcji macierzy dyskowych
 5. Systemy zdalnej archiwizacji
 6. Standardy instalacyjne okablowania
 7. Sieci satelitarne
 8. Bezprzewodowe sieci lokalne - standardy komunikacyjne
 9. Sieci bezprzewodowe - elementy propagacji sygnału
 10. Radiowe systemy transmisyjne
 11. Przykładowe standardy sieci Wi-Fi
 12. Protokoły sieci radiowych
 13. Systemy bezpiecznego zasilania
 14. Zasilanie urządzeń mobilnych
 15. Technologia xDSL
 16. Mechanizmy komunikacji radiowej [wykład dodatkowy, głosowy]

Program zajęć (ćwiczeń) w gmachu uczelni:

 1. Ocena możliwości protekcyjnych systemu archiwizacji
 2. Analiza technologii zasilających
 3. Systemy sieci trankingowych
 4. Radiowe systemy dostępowe


Cele kursu

Zakres minimalnych wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności po ukończeniu przedmiotu przez studenta - Umiejętność przygotowania systemu przechowywania i archiwizowania danych wg określonych potrzeb (koszt, czas bezawaryjnej pracy, minimalny czas dostępu). Wybór standardu sieci bezprzewodowej wg zastosowanego protokołu oraz możliwego zasięgu.


Wymagania

Wymagane przedmioty poprzedzające - Sieci komputerowe 1 - SKO1, Sieci komputerowe 2 - SKO2, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych - BSI.
Wymagania dotyczące oprogramowania - nie ma.


Kryteria zaliczeń


Podręczniki podstawowe

 1. Robert Breyer, Sean Rileyi - Switched, Fast i Giga Etherenet, Wyd. Helion 2000
 2. Krzysztof Liderman, Artur Arciuch - Projektowanie systemów komputerowych, Wyd. Bel Studio Sp. z o.o. 2001
 3. Lynn M.Bremner, Anthony F. Aisi, Al Servati - Intranety biblia, Wyd. Mikom 1997