1. Relacyjne bazy danych
Baza danych
System informacyjny
Tabela
Klucz główny
Klucz obcy
NULL
Więzy spójności
Perspektywa
Poziomy bazy danych
Metadane
Klient-serwer
Historia baz danych

Podsumowanie
Słownik
Zadania 

Główna strona