12. ADO

Model programowania
Obiekty
SQL
Transakcje
Obiekt Command
Kolekcja Errors
Język skryptowy
  HTML
  ASP
ADO.NET

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona