13. Środowiska programistyczne dla języka SQL

Interfejsy programistyczne
  Język modułowy
  Osadzony SQL
JDBC
  Sterownik JDBC
  Obiekty JDBC
  Modyfikowanie
  Transakcje
  Obsługa NULL
  Przygotowanie
PHP
 

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona