2. Relacyjna baza danych MS Access
Projekt tabeli
Arkusz danych
Okno bazy danych
Typy danych
Kreator odnośników
Właściwości kolumny
Właściwości tabeli
Indeksy
Zmiana schematu tabeli
Powiązania między tabelami
Diagram powiązań
Więzy integralności
Typ złączania
Kwerendy

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona