3. Diagramy związków encji

Diagram związków encji
Encja
Atrybut
Klucz
Więzy spójności
Związek
    binarny
    jednoznaczny
    Implementacja
    Właściwości
   Transformacja
Związek rekurencyjny
Związek jedno-jednoznaczny
Generowanie bazy danych

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona