4. Modelowanie danych

Notacja IDEF1X
Notacja Chena
Perspektywa
Hierarchia encji
Hierarchiczne dane
Czas
Typy i tabele obiektowe
Kolekcje
ODL
   klasa
   rekord
   związek
   metody
   dziedziczenie
Dane semistrukturalne

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona