5. Normalizacja

Jakość schematu
    Pożądane cechy
    Normalizacja
    Złe schematy
Relacje
Metoda eliminacji
Postać Boyce'a Codda
III-postać normalna
IV-postać normalna
V-postać normalna
Granice normalizacji

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona