Wykład 7

Aplikacja bazodanowa - raporty, strony WWW 

 

Streszczenie

Wykład 7 omawia budowę i użycie kolejnych obiektów interfejsu użytkownika w aplikacji bazodanowej – raportów i stron WWW na przykładzie MS Access.

Raporty służą do prezentowania danych z bazy danych - są obiektami typu "tylko-odczyt". Raport tak jak i formularz reprezentuje punkt widzenia (perspektywę) użytkownika. Raport jest zwykle oparty na kwerendzie (może też być na tabeli), w której został określony zakres danych do umieszczenia w raporcie. Definicja raportu jest tworzona i wyświetlana w widoku projekt. Zawartość raportu jest wyświetlana w widoku podgląd raportu, następnie drukowana albo zapisywana w postaci dokumentu MS Word lub MS Excel.

Strony dostępu do danych są interakcyjnymi stronami WWW, które utrzymują aktywne połączenie z bazą danych MS Access. Użytkownik wyświetla stronę dostępu do danych w przeglądarce firmy Microsoft – Internet Explorer (wersji >=5) i może na niej oglądać, wyszukiwać, edytować dane zapisane na stałe w bazie danych. Strony dostępu do danych mogą być używane zarówno w sieci wewnętrznej intranet jak i sieci Internet - w tym ostatnim przypadku wymagane jest użycie serwera WWW takiego jak Microsoft Internet Information Server jako pośrednika między przeglądarką użytkownika a programem MS Access działającym tylko w lokalnej sieci.
 


Raport

Raport jest to prezentacja informacji przygotowana przez aplikację bazodanową w postaci dokumentu wyświetlanego na ekranie komputera zwykle z możliwością wydrukowania jego papierowej kopii na drukarce. Informacje zamieszczone na raporcie dotyczą zwykle danych przechowywanych w bazie danych. Mogą to być po prostu wiersze z danymi trzymanymi w bazie danymi. Mogą to być wiersze z danymi uzupełnione o podsumowania dla każdej grupy wierszy (np. dla każdej strony). Mogą to być dane otrzymane z danych w bazie danych w wyniku skomplikowanych obliczeń matematycznych. W raportach są często używane graficzne reprezentacje danych takie jak wykresy, rysunki. Podstawowe założenie dotyczące raportu jest takie, że użytkownik nie może zmienić wyświetlonej kopii raportu np. nie może dodać nowego wiersza do raportu.

Najprościej uzyskać drukowany dokument drukując formularz lub arkusz danych tabeli lub kwerendy.

Raporty są obiektami MS Access, specjalnie dostosowanymi do potrzeb prezentacji i podsumowywania informacji w postaci drukowanych dokumentów lub dokumentów wyświetlanych na ekranie.

Raporty można projektować albo za pomocą kreatora albo samemu dobierając wszystkie jego elementy.
 

Typy raportów:
 

Listy, zestawienia:

 

Katalogi:

 

Faktura:

 

Podsumowania:

 

Etykiety adresowe:

 


Przejście do drugiej części wykładu