12. Zarządzanie transakcjami

Transakcje
  Aksjomaty ACID
  Mechanizmy
  Plan
  Blokady
  Protokół Strict 2PL
  Zakleszczenia (deadlocks)
  Przeładowanie
  Fantomy
  Poziomy izolacji
  Optymistyczne blokowanie
  Wielowersyjność
  Blokady w Oracle

Podsumowanie
Słownik
Zadania 

Główna strona