Wykładowca

Profesor Lech Banachowski, lech@pjwstk.edu.pl
 


Katedra Baz Danych PJWSTK

Informacje znajdują się na stronach PJWSTK:

http://www.bd.pjwstk.edu.pl/katedraBD.htm

http://www.pjwstk.edu.pl/?kategoria=14


Cel zajęć

 1. Nabranie umiejętności wydobywania i przetwarzania informacji w bazie danych (po stronie serwera bazy danych) w tym użycia instrukcji języka baz danych SQL i jego rozszerzeń.
 2. Poznanie podstawowych trybów organizacji aplikacji baz danych: część klienta, część serwera, rozproszenie (danych, funkcji).
 3. Poznanie architektury systemu zarządzania bazą danych.
 4. Poznanie rozszerzeń tradycyjnych baz danych: rozproszone bazy danych, hurtownie  danych, przechowywanie i przetwarzanie danych semistrukturalnych (XML).
 5. Poznanie zasad dostrajania bazy danych.
 6. Poznanie funkcji administratora bazy danych.

Wymagania wstępne

Przedmiot ten wymaga znajomości przedmiotu "Relacyjne bazy danych".
 


Program wykładów


Podręczniki obowiązkowe


Podręczniki i materiały polecane

 

Kryteria zaliczeń

  

Technologie baz danych i Internetu

 1. Database-Related Links (jak producenci SZBD, czasopisma na temat baz danych)
 2. The WWW Virtual Library
 3. The Web Developer's Virtual Library
 4. Netscape
 5. Developer.netscape
 6. Yahoo
 7. ComputerWorld
 8. InternetNews.com
 9. Internet.com
 10. Internet World
 11. ZDNet
 12. hotwired.lycos.com/webmonkey/
 13. PC Magazine
 14. Webdeveloper
 15. PCKurier
 16. Javasoft
 17. Java.sun.
 18. W3
 19. Microsoft
 20. Oracle
 21. Apache
 22. PHP
 23. MySQL


 Strona przygotowana przez Lecha Banachowskiego - 10/15/04 .