Wskazówki metodyczne

Jest możliwość zdalnego łączenia się z serwerem Oracle w PJWSTK i wykonywania instrukcji do bazy danych w domu. Potrzebne jest oprogramowanie klienckie (np. SQL*Plus), które można uzyskać za darmo z firmy Oracle http://technet.oracle.com/. Ewentualnie można korzystać ze sterowników ODBC lub JDBC bez sprowadzania programu klienckiego Oracle. Aktualne informacje o dostępnych programach będą podawane w module  Ogłoszenia.

Będziemy opierać się na wersji SQL używanej w systemie Oracle. Różnice w porównaniu ze Standardem SQL są omawiane na wykładzie.

W systemie Edu moduł Lekcje zawiera kurs języka SQL w wersji Oracle. Każdy student jest zobowiązany go zaliczyć (na odległość).