Sieci Komputerowe 1 


Zakres materiału

Na niniejszy kurs składają się dwa typy materiałów:

Do zaliczenia przedmiotu niezbędna jest wiedza zawarta zarówno w wykładach audio jak i prezentowana na poniższych stronach.


Zasady zaliczenia przedmiotu 

Zaliczenie ćwiczeń

Podczas semestru zostaną ogłoszone 2 zadania programistyczne.
Tematyka zadań to zastosowania sieciowe w języku Java.
Za zadania programistyczne można uzyskać 12 punktów.

Dodatkowo zostaną ogłaszane zadania ogłaszane w kolejnych tygodniach na stronach kursu (na podstronie wykładów w dziale Zadania).
Nie wszystkie zadania zamieszczane są po każdym wykładzie są punktowane. Zadania takie będą specjalnie oznaczone.
Rozwiązania zadań będzie można wysyłać poprzez odpowiednie formularze utworzone w kursie Edu. Za zadania można uzyskać 10 punktów.

Przewidziany jest również jeden test (wielokrotnego wyboru) z tematyki przedstawionej na wykładach (i zadaniach).
Test będzie wykonywany zdalnie w systemie Edu. Test składać się będzie z 20 pytań, za które można uzyskać max 8 punktów.
Test dotyczyć będzie warstwy transportu, sieci oraz łącza. Termin testu zostanie ogłoszony w systemie EDU.

Ocena końcowa będzie zależeć od wszytkich trzech elementów (programów, zadań oraz testu).

Skala ocen:

PRZEDZIAŁ PUNKTOWYOCENA
[30, 25]5
<25, 22]4,5
<22, 19]4
<19, 16]3,5
<16, 13]3
<132

Zaliczenie egzaminu

Egzamin składa się z dwóch części: testowej rozwiązywanej na platformie EDU i zadań (krzyżówka sieciowa i adresacja IP) rozwiązywanych na kartkach. Za pierwszą część egzaminu można uzyskać maksymalnie 40 punktów, a za drugą 20. W sumie za egzamin można uzyskać 60 punktów. Skala ocen przedstawia się następująco:
PRZEDZIAŁ PUNKTOWYOCENA
[60, 51]5
<51, 46]4,5
<46, 40]4
<40, 35]3,5
<35, 30]3
<302

Ćwiczenia 


Literatura