Wprowadzenie do korzystania z systemu Linux

Zapoznanie się ze środowiskiem:

Ćwiczenia:

Edytory tekstu

Krótko przedstawić dostępne edytory i doradzić wybór:

Ćwiczenia:

Katalogi i pliki

Zwrócić uwagę na różnice między uniksowym systemem plików, a windowsowym:

Ćwiczenia:

Podstawowe polecenia dotyczące plików i katalogów

Omówić:

Ćwiczenia: