echo Program $0 wywołano z $# argumentami
echo -- pierwszy:  $1
echo -- drugi:   $2
echo -- trzeci:   $3
echo -- wszystkie: $@
shift
echo Program $0 wywołano z $# argumentami
echo -- pierwszy:  $1
echo -- drugi:   $2
echo -- trzeci:   $3
echo -- wszystkie: $@