if test $# -ne 2 ; then 
 echo Wywołanie: comp arg1 arg2
else
 if [ $1 -lt $2 ] ; then
  echo -1
 elif [ $1 -eq $2 ] ; then
  echo 0
 else
  echo 1
 fi
fi