if ls "Nieistniejący plik" ; then 
  echo OK  ":-)"
else
  echo Coś się nie udało ":-("
fi