# Program sprawdza, czy użytkownik $1 pracuje w systemie 
# jeśli nie, proces usypia na kilka sekund i ponawia sprawdzenie
#---------------------------------------------------------------
if test $# = 0 ; then 
  echo Program musi mieć jeden parametr
else
  while test `who | grep $1 | wc -l` -eq 0 ; do 
    echo $1 jeszcze nie pracuje     
    sleep 10
  done
  echo -e "$1 pracuje\a\n"
fi