# Program wypisuje datę w języku polskim lub angielskim
#------------------------------------------------------

if test $# != 1 
then echo Program wymaga podania dokładnie jednego parametru:
   echo a - data w wersji angielskiej
   echo p - data w wersji polskiej
else
   case $1 in
    a) date;;
    p) set `date`
     case $1 in
      Mo*) DZIEN=Poniedziałek;;
      Tu*) DZIEN=Wtorek;;
      We*) DZIEN=Środa;;
      Th*) DZIEN=Czwartek;;
      Fr*) DZIEN=Piątek;;
      Sa*) DZIEN=Sobota;;
      Su*) DZIEN=Niedziela;;
     esac
     case $2 in
      Jan*) MIES=stycznia;;
      Feb*) MIES=lutego;;
      Mar*) MIES=marca;;
      Apr*) MIES=kwietnia;;
      Ma*) MIES=maja;;
      Jun*) MIES=czerwca;;
      Jul*) MIES=lipca;;
      Aug*) MIES=sierpnia;;
      Sep*) MIES=września;;
      Oct*) MIES=października;;
      Nov*) MIES=listopada;;
      Dec*) MIES=grudnia;;
     esac
     echo $DZIEN, $3 $MIES $6, $4;;
   esac
fi

Uwaga

W rozwiązaniu wykorzystano program set. Dokonuje on podmiany argumentów skryptu. Po wykonaniu tego programu argumenty skryptu są bezpowrotnie tracone. Pierwszy argument set staje się pierwszym argumentem skryptu, drugi argument set staje się drugim argumentem skryptu itd.