# Program wyświetla drzewo katalogów
#-----------------------------------

wyswietl () {
 for i in * ; do
  if [ -d $i ] ; then
   k=$1
   while [ $k -gt 0 ] ; do 
    echo -n " " 
    k=`expr $k - 1` 
   done
   echo -n "+ $i"
   if [ ! -r $i -o ! -x $i ] ; then
    echo " - BEZ PRAWA ZAGLĄDANIA"  
   else
    echo 
    cd $i 
    wyswietl `expr $1 + 3`
    cd ..
   fi
  fi
 done  
 for i in * ; do
  if [ ! -d $i ] ; then
   k=$1
   while [ $k -gt 0 ]; do 
    echo -n " "
    k=`expr $k - 1` 
   done
   echo "- $i"
  fi
 done
}

wyswietl 0