# Wywołanie 
#	9_wstaw plik adresat1 adresat2 ...
# powoduje wysłanie listu o treści zadanej w 'pliku' do 'adresatów'
# na koncu listu dołączany jest podpis i data nadania listu. 
#------------------------------------------------------------------

if [ $# -lt 2 ] ; then
 echo Wywołuj: $0 plik adresat1 adresat2 ...
else
 tresc=$1
 tmpnazwa=/tmp/$0.$$
 shift 		# usunięcie pliku z listy argumentów, aby móc użyć $@
 cat > $tmpnazwa << KONIEC
Szanowni $@,

KONIEC
 cat $tresc >> $tmpnazwa
 cat >> $tmpnazwa << KONIEC
Z powazaniem.

KONIEC
 echo `whoami` \(`date`\) >> $tmpnazwa
 mail $@ < $tmpnazwa
 rm $tmpnazwa
fi