Szeregowanie procesów

Przypomnienie:

Ćwiczenia:

Dana jest lista procesówwraz z ich czasami przyjścia i czasami wykonania. Narysuj diagram ilustrujący kiedy kt óry proces będzie wykonywany przy zadanej strategii szeregowania procesów. Podaj średni czas obrotu i średni czas oczekiwania.
Strategie:
Dane:

Proces Czas Przybycia Czas wykonania
P1 0 5
P2 1 2
P3 1 5
P4 6 2

Proces Czas Przybycia Czas wykonania
P1 0 3
P2 1 5
P3 2 2
P4 7 4
P5 8 1

Zarządzanie pamięcią z segmentowaniem

Przypomnienie:

Ćwiczenia:

Mamy dostępną pamięć określonej wielkości oraz listę kolejnych żądań przydziału i zwolnień segmentów. Prześledź rozmieszczenie segmentów w pamięci dla różnych strategii przydziału. Jeśli któreś ze strategii nie są w stanie wykonać całej sekwencji (bez kompaktyfikacji), to porównaj, która jest w stanie najwięcej wykonać. Dla strategii, które wykonują całą sekwencję, porównaj wielkości pozostałych na koniec wolnych obszarów pamięci.