Systemy Operacyjne

Materiały pomocnicze do przedmiotu Systemy Operacyjne.

Wykład jest prowadzony według książki A.Silberschatza i P.B.Galvina, Podstawy Systemów Operacyjnych. Slajdy do wykładu (po angielsku) są dostępne pod adresem: http://codex.cs.yale.edu/avi/os-book/os7/slide-dir/index.html


Wykłady

 1. Wstęp, historia i zadania systemów operacyjnych
 2. Interpreter poleceń - podstawy pracy z interpreterem poleceń
 3. Interpreter poleceń - pisanie skryptów powłoki
 4. Interpreter poleceń - praktyczne wykorzystanie skryptów powłoki
 5. Struktura systemu komputerowego i systemu operacyjnego
 6. Procesy i zarządzanie nimi
 7. Synchronizacja procesów
 8. Zakleszczenia
 9. Zarządzanie pamięcią
 10. Pamięć wirtualna
 11. System plików
 12. System wejścia/wyjścia
 13. Zarządzanie dyskiem
 14. Rozproszone systemy plików
 15. Przykład systemu: Windows 2000

Ćwiczenia

 1. Wprowadzenie do korzystania z systemu Linux
 2. Rzut oka na system Linux
 3. Podstawowe przydatne polecenia
 4. Skrypty i instrukcje strukturalne
 5. Instrukcje strukturalne cd.
 6. Skrypty - uzupełnienie i utrwalenie (1-2 zajęcia)
 7. Szeregowanie procesów, Przydział pamięci z segmentacją
 8. Pamięć wirtualna, Grafy przydziału zasobów
 9. Algorytm bankiera, Szeregowanie odwołań do dysku
 10. Elementy programowania systemowego - fork, exec, wait
 11. Elementy programowania systemowego - IPC

Literatura

Podstawowa:

Uzupełniająca


Zespół prowadzący

Wykładowca

dr Marcin Kubica,

Prowadzący ćwiczenia


Na niniejszych stronach użyto znaków towarowych. Pominięto symbol znaku towarowego, występujący z zastrzeżoną nazwą towaru. Użyto tylko samej nazwy, z taką intencją, aby było to z korzyścią dla właściciela znaku, bez zamiaru naruszania znaku towarowego. Nazwa taka zaczyna się w tekście wielką literą.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się na niniejszych stronach są własnością ich właścicieli.