Wstęp, historia i zadania systemów operacyjnych

Streszczenie
Czym jest system operacyjny?
Wczesne systemy wsadowe
Systemy wieloprogramowe
Systemy z podziałem czasu
Komputery osobiste
Rodzaje systemów operacyjnych

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Strona główna