System wejścia/wyjścia

Streszczenie

Podstawowe pojęcia
Odpytywanie
Przerwania
DMA
Interfejs programowy
Podsystem wejścia/wyjścia w jądrze
Od zlecenia do sprzętu
Wydajność

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona