Roproszone systemy plików

Streszczenie

Podstawowe pojęcia
Nazewnictwo
Przezroczystość
Schematy nazewnictwa
Pamięć podręczna
Stanowość serwera
Replikacja

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona