Praktyczne wykorzystanie skryptów powłoki

 • Streszczenie
 • Warunki logiczne
 • Fragment skryptu jako dane wejściowe
 • Pętle
 • Instrukcja wyboru
 • Wywołanie podrzędnego interpretera
 • Podprogramy
 • Elementy losowości
 • Słownik
 • Podsumowanie
 • Słownik
 • Zadania


  Główna strona