Struktura systemów komputerowych i operacyjnych

Streszczenie

Elementy architektury systemu komputerowego
Mechanizm przerwań
Synchroniczne i asynchroniczne wejście/wyjście
Układ DMA
Rodzaje pamięci
Sprzętowe mechanizmy ochrony
Rola przerwań w systemie operacyjnym

Struktura systemu operacyjnego
Składowe systemu operacyjnego
Usługi systemu operacyjnego
Funkcje systemowe
Programy systemowe
Struktura systemu

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Strona główna