Procesy i zarządzanie nimi

Streszczenie

Proces
Planowanie procesów
Planista
Działania na procesach
Wątki
Strategie planowania
FCFS
SJF
Szacowanie fazy procesora
Planowanie priorytetowe
Planowanie rotacyjne
Wielopoziomowe kolejki

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona