Zakleszczenia

Streszczenie

Zakleszczenie
Warunki konieczne
Graf przydziału zasobów
Metody obsługi zakleszczeń
Zapobieganie
Unikanie
Algorytm bankiera
Wykrywanie
Odtwarzanie

Podsumowanie
Słownik
Zadania

Główna strona