INFO
Sylabus
Podstawowe informacje
Opis
Opis po angielsku
Zakres wymagań
Program wykładów
Program ćwiczeń
Kryteria zaliczeń
Oprogramowanie
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Wymagane przedmioty poprzedzające
Skorowidz
Wyście:
Sylabus (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

- Podstawowe informacje

Nazwa angielska: Standards for distributed systems and databases
Kod: SSR
Katedra: Inżynierii oprogramowania
Rodzaj studiów: magisterskie internetowe
Specjalizacja: wszystkie
Semestr nauczania: 1
Forma zaliczania: egz.

- Opis

Celem wykładu jest wprowadzenie słuchaczy w tematykę związaną z najnowszymi standardami w zakresie systemów rozproszonych i baz danych. Omówiony będzie standard OMG CORBA (6 wykładów) i standard obiektowych baz danych ODMG (8 wykładów). Dodatkowo jeden wykład będzie poświecony wprowadzeniu w przetwarzanie transakcji.

- Opis po angielsku

The goal of the lecture is introduction the students into the newest standards of distributed systems and object-oriented databases. Six lectures are devoted to the OMG CORBA standard and 7 lectures are devoted to the object-oriented database standard proposed by ODMG. Additionally one lecture introduces into basic concepts of transaction processing

- Zakres minimalnych wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności po ukończeniu przedmiotu przez studenta

Znajomość technologii opartych na standardach CORBA i ODMG, umiejętność programowania aplikacji rozproszonych opartych o standard CORBA oraz programowania obiektowych baz danych.


« poprzedni punkt   następny punkt »