INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 6
1. ODMG 2.0: Wiązanie do C++ - charakterystyka
2. Co to jest “niezgodność impedancji”?
3. Założenia projektowe wiązania do C++
4. Podstawowa architektura wiązania
5. Odwzorowanie elementów modelu ODMG na C++
6. C++ ODL
7. Jednokierunkowe związki
8. C++ OML
9. Związki
10. Klasy do obsługi kolekcji
11. C++ OQL
12. ODMG 2.0: przykład w C++
13. ODMG-93 C++: Schowek aplikacji
14 Związki ze środowiskiem OMG ORB
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XII. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 6:
Wiązanie do C++ (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

13. ODMG-93 C++: Schowek aplikacji

(29kB)

14. Związki ze środowiskiem OMG ORB

Istniejące dokumenty OMG nie przesądzają, jak obiektowe bazy danych mają być uwzględnione w środowisku OMG. Kluczowe tematy:
  • Wydajność
  • Rozproszenie i heterogeniczność
  • OSZDB jako zarządca obiektów
  • Wspólny skład obiektów
  • OSZBD jako użytkownik ORB-a (3kB)
  • (8kB)    « poprzedni punkt   następny punkt »