INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 7
1. Założenia wiązania do Java
2. Sposoby deklarowania klas z obiektami trwałymi
3. Model obiektowy ODMG w Java
4. Java ODL
5. Java OML
6. Kolekcje
7. Kolekcja Set
8. Transakcje
9. Java OQL
10. Przykład Java OQL
11. Brak niezgodności impedancji?
12. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIII. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 7:
Wiązanie do Java (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

1. Założenia wiązania do Java

Wiązanie do Java jest oparte na zasadzie zgodnie z którą programista powinien odbierać całość wiązania jako pojedynczy język dla wyrażania jednocześnie operacji na bazie danych jak i operacji na ulotnych strukturach języka programowania. Ta zasada implikuje kilka dalszych konsekwencji:

(2kB) Programista ma do czynienia z pojedynczym, zunifikowanym systemem typów zarówno dla obiektów programistycznych (ulotnych) jak i dla obiektów bazy danych (trwałych).
(2kB) Wiązanie respektuje składnię języka Java (nie wprowadza dodatkowej składni).
(2kB) Wiązanie respektuje semantykę składowania obiektów języka Java, w szczególności automatyczne zbieranie nieużytków (garbage collection). Obiekt (trwały lub ulotny), do którego nie można dostać się z poprzez referencje staje się nieużytkiem. Referencje z trwałych obiektów mogą prowadzić wyłącznie do trwałych obiektów. Tę własność określa się jako trwałość poprzez osiągalność (persistence through reachability).


2. Sposoby deklarowania klas z obiektami trwałymi

(2kB) Istniejące klasy języka Java można zdefiniować jako klasy zdolne do trwałości (persistence-capable).
(2kB) Klasy zdolne do trwałości mogą mieć zarówno obiekty ulotne jak i trwałe.
(2kB) Istniejąca wersja standardu nie określa jednak, w jaki sposób można takie klasy powołać; ta własność jest uważana za cechę implementacyjną.
(2kB) Deklaracje klas Java (jak również schemat bazy danych) mogą być automatycznie wygenerowane przez preprocesor ODMG ODL.« poprzedni punkt   następny punkt »