INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 7
1. Założenia wiązania do Java
2. Sposoby deklarowania klas z obiektami trwałymi
3. Model obiektowy ODMG w Java
4. Java ODL
5. Java OML
6. Kolekcje
7. Kolekcja Set
8. Transakcje
9. Java OQL
10. Przykład Java OQL
11. Brak niezgodności impedancji?
12. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIII. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 7:
Wiązanie do Java (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

6. Kolekcje

Standard wprowadza interfejsy dla kolekcji: Collection, Set, Bag, List oraz Array. Obiektowa baza danych powinna definiować dowolną liczbę klas konkretnych implementujących różnorodne interfejsy dla kolekcji.

public interface Collection 
{                     // Operacje modelu ODMG
public int size();            // cardinality() 
public boolean IsEmpty();        // is_empty() 
public void add( Object obj );     // insert_element(...) 
public Object remove( Object obj );   // remove_element(...) 
public boolean contains( Object obj ); // contains_element(...) 
public Enumeration elements();      // Iterator create_iterator(..)
public Object selectElement( String predicate ); 
public Enumeration select( String predicate ); 
public Collection query( String predicate ); 
public boolean existsElement( String predicate ); 
}


7. Kolekcja Set

public interface Set extends Collection 
{                        //Operacje modelu ODMG
public Set union(Set otherSet);        //create_union(...)
public Set intersection(Set otherSet);     //create_intersection(..)
public Set difference(Set otherSet);      //create_difference(...)
public boolean subsetOf(Set otherSet);    //is_subset_of(...)
public boolean properSubsetOf(Set otherSet); //is_proper_subset_of(..)
public boolean supersetOf(Set otherSet);   //is_superset_of(...)
public boolean properSupersetOf(Set otherSet);//is_proper_superset_of(.)
}

Problem z kolekcjami polega na tym, że są one szablonami zawierającymi parametr. Nie jest pewne, czy mają one być pierwszej czy drugiej kategorii programistyznej.« poprzedni punkt   następny punkt »