INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 8
1. Co to jest i po co jest metamodel?
2. Przykład opisu metamodelu
3. Co przedstawia metamodel?
4. Przykład metamodelu
5. Wymagania w stosunku do metamodelu
6. Co to jest "generyczność"?
7. Metody programowania generycznego
8. Kroki refleksji
9. Metamodel rezultatów zapytań
10. Metadane w ODMG 3.0
11. Zakresy
12. Metaobiekty
13. Interfejs DefiningScope
14. Moduły
15. Operacje, wyjątki, stałe
16. Własności
17. Interfejsy
18. Klasy i kolekcje
19. Typy konstruowane
20. Specyfikatory i operandy
21. Podsumowanie i ocena specyfikacji
22. Jak poprawić koncepcję metamodelu?
23. Spłaszczenie meta-modelu
24. Spłaszczony metamodel - przykład (1)
25. Rozwinięcie spłaszczonego metamodelu
26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)
27. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIV. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 8:
Metamodel i repozytorium metadanych (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

1. Co to jest i po co jest metamodel?

Metamodel jest to odwzorowanie zależności pomiędzy pojęciami wprowadzanymi w danym modelu. Np. metamodel ustala zależność pomiędzy pojęciem "interfejs" a pojęciem "atrybut" (tj. atrybut jest składową interfejsu).

Dlaczego tworzy się metamodel?

(1kB) Lepsze zrozumienie modelu danych. Metamodel pozwala na ustalenie zależności pomiędzy pojęciami wprowadzanymi w ramach modelu, dzięki czemu projektanci/programiści mogą lepiej rozumieć, jak należy używać tych pojęć.
(1kB) Wewnętrzne operacje i administrowanie baza danych. Metamodel musi być wewnętrznie zaimplementowany wewnątrz SZBD, gdyż z informacji zawartych w metamodelu korzystają operacje zrealizowane w ramach tego SZBD. Implementacja metamodelu nosi nazwę "katalogu bazy danych", "słownika", itd.
(1kB) Programowanie generyczne: zaimplementowany metamodel posiadający odpowiednie funkcje dostępu umożliwia pisanie programów generycznych (np. programowanie w dynamicznym SQL, dynamiczne wywołania metod w CORBA, itp.)


2. Przykład opisu metamodelu
(8kB)


« poprzedni punkt   następny punkt »