INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 8
1. Co to jest i po co jest metamodel?
2. Przykład opisu metamodelu
3. Co przedstawia metamodel?
4. Przykład metamodelu
5. Wymagania w stosunku do metamodelu
6. Co to jest "generyczność"?
7. Metody programowania generycznego
8. Kroki refleksji
9. Metamodel rezultatów zapytań
10. Metadane w ODMG 3.0
11. Zakresy
12. Metaobiekty
13. Interfejs DefiningScope
14. Moduły
15. Operacje, wyjątki, stałe
16. Własności
17. Interfejsy
18. Klasy i kolekcje
19. Typy konstruowane
20. Specyfikatory i operandy
21. Podsumowanie i ocena specyfikacji
22. Jak poprawić koncepcję metamodelu?
23. Spłaszczenie meta-modelu
24. Spłaszczony metamodel - przykład (1)
25. Rozwinięcie spłaszczonego metamodelu
26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)
27. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIV. Wprowadzenie do standardu ODMG, część b:
Metamodel i repozytorium metadanych (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

3. Co przedstawia metamodel?

(1kB) Zależności pomiędzy wprowadzanymi pojęciami;
(1kB) Abstrakcyjną składnię odpowiednich wyrażeń języka opisu danych (ODL);
(1kB) Strukturę organizacji katalogów danego systemu zarządzania bazą danych.

Metamodel nie wystarcza do pełnego opisu danych

Metamodel nie reprezentuje:

(1kB) Formalnej semantyki wyrażeń opisu danych (dopuszczalnych stanów BD);
(1kB) Znaczenia danych w dziedzinie biznesu (semantyki danych);
(1kB) Pragmatyki użycia danych, reguł przetwarzania danych, ograniczeń, ergonomii, czynników efektywnościowych i wydajnościowych, itd.

Opis powyższych własności nosi nazwę ontologii. Jest to opis wszystkiego tego, co projektant/programista powinien wiedzieć o danych, środowisku komputerowym i dziedzinie biznesowej, aby budować efektywne aplikacje.


4. Przykład metamodelu

ODL: Metamodel (fragment):

(8kB)


« poprzedni punkt   następny punkt »