INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 8
1. Co to jest i po co jest metamodel?
2. Przykład opisu metamodelu
3. Co przedstawia metamodel?
4. Przykład metamodelu
5. Wymagania w stosunku do metamodelu
6. Co to jest "generyczność"?
7. Metody programowania generycznego
8. Kroki refleksji
9. Metamodel rezultatów zapytań
10. Metadane w ODMG 3.0
11. Zakresy
12. Metaobiekty
13. Interfejs DefiningScope
14. Moduły
15. Operacje, wyjątki, stałe
16. Własności
17. Interfejsy
18. Klasy i kolekcje
19. Typy konstruowane
20. Specyfikatory i operandy
21. Podsumowanie i ocena specyfikacji
22. Jak poprawić koncepcję metamodelu?
23. Spłaszczenie meta-modelu
24. Spłaszczony metamodel - przykład (1)
25. Rozwinięcie spłaszczonego metamodelu
26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)
27. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIV. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 8:
Metamodel i repozytorium metadanych (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

5. Wymagania w stosunku do metamodelu

(1kB) Odwzorowanie wszystkich pojęć modelu obiektowego oraz ODL. Muszą one być dostępne explicite dla systemu, gdyż inaczej nie będą uwzględnione
(1kB) Prostota: posługiwanie się metamodelem przez programistów systemowych (tworzących SZBD) oraz programistów aplikacyjnych (korzystających z SZBD) musi być proste celem uniknięcia błędów, nadmiernej pracochłonności oraz nadmiernych kosztów pielęgnacji oprogramowania.
(1kB) Uniwersalność: metamodel powinien umożliwiać realizację dowolnych wyobrażalnych operacji, np. wprowadzenie nowej klasy, usunięcie klasy, wprowadzenie nowego związku, zmiana typu atrybutu, itd.
(1kB) Efektywność komputerowa: odwołania do metamodelu (systemowe lub aplikacyjne) mogą być częste, musi on być więc zorganizowany w taki sposób, aby dostęp do metamodelu nie obciążał zasadniczo czasów wykonania.
(1kB) Rolą repozytorium przechowującego metamodel jest również trzymanie informacji o strukturze fizycznej (np. liczności zbiorów, obecności indeksów) oraz informacji niezbędnych dla optymalizacji (np. statystyk dostępu, wag w modelu kosztów, itp.)


6. Co to jest "generyczność"?


Jest to określenie charakteru oprogramowania lub charakteru narzędzia programistycznego umożliwiającego pracę z bardzo szeroką klasą struktur danych.

(1kB) Np. przeglądarka umożliwiająca oglądanie zawartości dowolnej relacyjnej bazy danych jest oprogramowaniem generycznym.
(1kB) Bardzo często aplikacje wymagają oprogramowania generycznego. Generyczność oprogramowania oznacza możliwość łatwego przystosowania go do nowych potrzeb, nowego klienta, nowych struktur danych, itd.
(1kB) Oprogramowanie działające na bazach danych Internetu, np. działające na plikach XML, z reguły musi być generyczne.
(1kB) Programowanie aplikacji lub narzędzi generycznych jest często konieczne, ale jest też bardziej uciążliwe dla programistów.
(1kB) ODMG nie definiuje środków programowania generycznego. Jednakże opis metamodelu pojawia się jako pierwszy krok w tym kierunku.


« poprzedni punkt   następny punkt »