INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 8
1. Co to jest i po co jest metamodel?
2. Przykład opisu metamodelu
3. Co przedstawia metamodel?
4. Przykład metamodelu
5. Wymagania w stosunku do metamodelu
6. Co to jest "generyczność"?
7. Metody programowania generycznego
8. Kroki refleksji
9. Metamodel rezultatów zapytań
10. Metadane w ODMG 3.0
11. Zakresy
12. Metaobiekty
13. Interfejs DefiningScope
14. Moduły
15. Operacje, wyjątki, stałe
16. Własności
17. Interfejsy
18. Klasy i kolekcje
19. Typy konstruowane
20. Specyfikatory i operandy
21. Podsumowanie i ocena specyfikacji
22. Jak poprawić koncepcję metamodelu?
23. Spłaszczenie meta-modelu
24. Spłaszczony metamodel - przykład (1)
25. Rozwinięcie spłaszczonego metamodelu
26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)
27. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIV. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 8:
Metamodel i repozytorium metadanych (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

11. Zakresy ( scopes )

(1kB) Dodanie metaobiektu - bind
(1kB) Ustalenie metaobiektu na podstawie jego nazwy - resolve
(1kB) Usunięcie metaobiektu - unbind
(1kB) Metaobiekty podporządkowane - children
interface Scope{
  exception  DuplicateName{};
  exception  NameNotFound{string reason;};
  void    bind( in string name,
         in MetaObject value )
          raises( DuplicateName );
  MetaObject  resolve( in string name )
          raises( NameNotFound );
  void    unbind( in string name)
          raises( NameNotFound );
  list<RepositoryObject> children();
};
(13kB)


12. Metaobiekty ( metaobjects )

ODMG proponuje mechanizm dostępu do repozytorium, polegający na użyciu metod callback. W tym celu definiuje interfejsy RepositoryObjectVisitor oraz RepositoryObject, których mają ze sobą współpracować przy wołaniach callback. Ten fragment standardu jest opisany bardzo niejasno i nie poparty przykładem, co praktycznie uniemożliwia zrozumienie, o co w tym wszystkim chodzi.

(4kB) Wszystkie obiekty repozytorium są podklasami trzech głównych interfejsów:
 • MetaObject
 • Specifier
 • Operand« poprzedni punkt   następny punkt »