INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 8
1. Co to jest i po co jest metamodel?
2. Przykład opisu metamodelu
3. Co przedstawia metamodel?
4. Przykład metamodelu
5. Wymagania w stosunku do metamodelu
6. Co to jest "generyczność"?
7. Metody programowania generycznego
8. Kroki refleksji
9. Metamodel rezultatów zapytań
10. Metadane w ODMG 3.0
11. Zakresy
12. Metaobiekty
13. Interfejs DefiningScope
14. Moduły
15. Operacje, wyjątki, stałe
16. Własności
17. Interfejsy
18. Klasy i kolekcje
19. Typy konstruowane
20. Specyfikatory i operandy
21. Podsumowanie i ocena specyfikacji
22. Jak poprawić koncepcję metamodelu?
23. Spłaszczenie meta-modelu
24. Spłaszczony metamodel - przykład (1)
25. Rozwinięcie spłaszczonego metamodelu
26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)
27. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIV. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 8:
Metamodel i repozytorium metadanych (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

13. Interfejs DefiningScope

Jest to interfejs umożliwiający operacje na takich metaobiektach, które składają się z nieokreślonej liczby pewnych elementow.
Przykładowe typy takich metaobiektów: Collection, Dictionary, Union, Enumeration, Structure.
Dla odpowiednich rodzajów metaobiektów są zdefiniowane operacje create_..., add_... oraz remove_... . Razem interfejs zawiera 18 tego typu operacji.

interface DefiningScope: Scope{ 
  ... 
  Collection  create_collection( in CollectionKind collection_kind, 
             in Operand max_size, 
             in Type sub_type ); 
  ... 
};

Niestety, autorzy "standardu" ograniczają się do podania tego interfejsu nie dając nawet najdrobniejszego komentarza odnośnie ich semantyki, pragmatyki ich użycia, lub najdrobniejszego chociaż przykładu ilustrującego ich intencje.14. Moduły (modules)

(5kB)

Interfejs Module posiada operacje do tworzenia i usuwania modułów, interfejsów i klas.

Dziedziczy z interfejsów MetaObject oraz DefiningScope.

Całość repozytorium jest również modułem.« poprzedni punkt   następny punkt »