INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 8
1. Co to jest i po co jest metamodel?
2. Przykład opisu metamodelu
3. Co przedstawia metamodel?
4. Przykład metamodelu
5. Wymagania w stosunku do metamodelu
6. Co to jest "generyczność"?
7. Metody programowania generycznego
8. Kroki refleksji
9. Metamodel rezultatów zapytań
10. Metadane w ODMG 3.0
11. Zakresy
12. Metaobiekty
13. Interfejs DefiningScope
14. Moduły
15. Operacje, wyjątki, stałe
16. Własności
17. Interfejsy
18. Klasy i kolekcje
19. Typy konstruowane
20. Specyfikatory i operandy
21. Podsumowanie i ocena specyfikacji
22. Jak poprawić koncepcję metamodelu?
23. Spłaszczenie meta-modelu
24. Spłaszczony metamodel - przykład (1)
25. Rozwinięcie spłaszczonego metamodelu
26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)
27. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIV. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 8:
Metamodel i repozytorium metadanych (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

17. Interfejsy

Interfejsy dziedziczą i są dziedziczone.
Są połączone z atrybutami i związkami poprzez Type.
Zapomniano o wyjątkach.

(9kB)18. Klasy i kolekcje (classes, collections)

Zdaniem ODMG, klasa jest specjalizacją interfejsu zawierającą abstrakcyjny stan obiektów zapamiętanych w OSZBD. Dziedziczenie klas nie może być wielokrotne; zostało także inaczej nazwane ("extender/extensions").

Kolekcje są agregatami dowolnej liczby elementów pojedynczego podtypu.

(6kB)


« poprzedni punkt   następny punkt »