INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 8
1. Co to jest i po co jest metamodel?
2. Przykład opisu metamodelu
3. Co przedstawia metamodel?
4. Przykład metamodelu
5. Wymagania w stosunku do metamodelu
6. Co to jest "generyczność"?
7. Metody programowania generycznego
8. Kroki refleksji
9. Metamodel rezultatów zapytań
10. Metadane w ODMG 3.0
11. Zakresy
12. Metaobiekty
13. Interfejs DefiningScope
14. Moduły
15. Operacje, wyjątki, stałe
16. Własności
17. Interfejsy
18. Klasy i kolekcje
19. Typy konstruowane
20. Specyfikatory i operandy
21. Podsumowanie i ocena specyfikacji
22. Jak poprawić koncepcję metamodelu?
23. Spłaszczenie meta-modelu
24. Spłaszczony metamodel - przykład (1)
25. Rozwinięcie spłaszczonego metamodelu
26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)
27. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIV. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 8:
Metamodel i repozytorium metadanych (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

23. Spłaszczenie meta-modelu

Polega na tym, że część meta-meta-danych jest przesuwana na poziom meta-danych.
Np. Interface jest meta-meta-daną, która jest zastąpiona przez string "Interface".

. . Interfejsy Obiekty
Wersja proponowana
w standardzie ODMG
(1kB) (1kB) (1kB)
Wersja "spłaszczona" (1kB) (1kB) (1kB)

Każdy MetaObject jest opisany przez meta-atrybuty, których nazwy i zawartość mogą być dowolnie ustalane. Mogą być ustalane dynamicznie, ad-hoc.
Meta-atrybuty są powiązane z meta-wartościami charakteryzującymi meta-obiekty.

(3kB)

Cokolwiek, co mogłoby charakteryzować metaobiekty, może być zapisane jako jedna lub więcej wartości pewnych ustalonych atrybutów

Powyższy rysunek przedstawia zasadę, którą można dowolnie rozwinąć - na meta-związki pomiędzy metaobiektami, na meta-atrybuty złożone, na meta-atrybuty przypisane do meta-związków, itd.« poprzedni punkt   następny punkt »