INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 1
1. Heterogeniczność
2. Przyczyny heterogeniczności
3. Co to jest OMG?
4. Misja OMG
5. Zalety rozproszonych obiektów
6. Koncepcja OMG
7. OMG: Czołowi partnerzy
8. OMA: ogólna architektura
9. OMA: Architektura Zarządzania Obiektami
10.Usługi i udogodnienia standardu CORBA
11.OMA: usługi obiektowe
12.OMA: wspólne udogodnienia
13.OMA: Interfejsy dziedzinowe i aplikacyjne
14.Użycie modelu OMA
15.CORBA: podstawowe cechy
16.Ogólna architektura standardu CORBA
17.Przesyłanie zlecenia od klienta do obiektów
18.CORBA: schemat komunikowania się klienta z serwerem
19.CORBA: schemat wywoływania statycznego
20.Pniaki i szkielety
Skorowidz
Wyście:
Wyklad I. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 1 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

3. Co to jest OMG?


Object Management Group

Konsorcjum programistyczne utworzone w 1989 r. Zajmuje się rozwojem, adaptacją i promowaniem standardów dla rozwijania i rozprzestrzeniania aplikacji w środowiskach heterogenicznych i rozproszonych.

Skupia ok. 800 czołowych firm rozwojowych, producentów i dostawców oprogramowania oraz użytkowników.

Technika działania: RFP (Request For Proposal): zapytania odnośnie konkretnych tematów wysyłane przez komitety OMG do wszystkich członków.
Członkowie (aktywni w danej sprawie) nadsyłają swoje propozycje.
Integracja propozycji następuje wewnątrz komitetów na zasadzie głosowania.

Rezultat działalności:

  • OMA (Object Management Architecture), której najważniejszym składnikiem jest
  • CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

4. Misja OMG

Opracowanie jednorodnej architektury z użyciem technologii obiektowej, mającej na celu integrację rozproszonych aplikacji, która zapewniałaby:

  • ponowne użycie komponentów oprogramowania i danych
  • współdziałanie i przenaszalność
  • podstawy rynku kompatybilnego oprogramowania

OMG skupia się na szybkim rozwoju łatwych w użyciu (dostępnych “na półce”) standardowych komponentów.

« poprzedni punkt   następny punkt »