INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 1
1. Heterogeniczność
2. Przyczyny heterogeniczności
3. Co to jest OMG?
4. Misja OMG
5. Zalety rozproszonych obiektów
6. Koncepcja OMG
7. OMG: Czołowi partnerzy
8. OMA: ogólna architektura
9. OMA: Architektura Zarządzania Obiektami
10.Usługi i udogodnienia standardu CORBA
11.OMA: usługi obiektowe
12.OMA: wspólne udogodnienia
13.OMA: Interfejsy dziedzinowe i aplikacyjne
14.Użycie modelu OMA
15.CORBA: podstawowe cechy
16.Ogólna architektura standardu CORBA
17.Przesyłanie zlecenia od klienta do obiektów
18.CORBA: schemat komunikowania się klienta z serwerem
19.CORBA: schemat wywoływania statycznego
20.Pniaki i szkielety
Skorowidz
Wyście:
Wyklad I. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 1 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

5. Zalety rozproszonych obiektów

 • Zgodność z logiką biznesu (obiekty biznesowe mogą być bezpośrednio zaimplementowane jako obiekty CORBA)
 • Skalowalność aplikacji: mała zależność czasu reakcji systemu od zwiększenia ilości danych, liczby użytkowników, liczby węzłów.
 • Dekompozycja aplikacji na małe elementy wykonawcze (obiekty, metody,...)
 • Przyrostowe dodawanie/odejmowanie funkcjonalności  (“płacę tylko za to, czego używam”)
 • Podział zasobów i zbalansowanie obciążeń
 • Współbieżność i asynchroniczne przetwarzanie

6. Koncepcja OMG

 • Jednorodna terminologia dla modelu obiektowego
 • Jedna, zuniformizowana perspektywa danych dla całego rozproszonego, heterogenicznego systemu
 • Zachowanie autonomii lokalnych systemów
 • Wspólna abstrakcyjna rama koncepcyjna
 • Wspólny model odwoływania się do danych i usług
 • Wspólne interfejsy i protokóły
 • Podstawą integracji modelu są kluczowe cechy obiektowości, takie jak obiekty, klasy (interfejsy), metody (operacje), hermetyzacja, polimorfizm i dziedziczenie

7. OMG: Czołowi partnerzy

Andersen

APM

Apple

ASCII

AT&T

Bell Nothern

Borland

Bull

CA

CI Labs

Data Access

Digital

EDS

Expertsoft

Fujitsu

Genesis

HP

HyperDesk

ICL

Informix

Intel

IntelliCorp

IBM

Micro Focus

Microsoft

MITRE

NeXT

Novell

Object Design

Object Tech.Int’l

Oracle

OSF

ParcPlace

POSC

Siemens Nixdorf

Software AG

Sun Microsyst.

Sybase

Symantec

Taligent

Telefonica I+D

Tivoli

TRW

Unisys

Xerox

Istnieje wiele produktów i aplikacji opartych o standard CORBA. Praktycznie każdy miesiąc przynosi informację o nowym produkcie.

« poprzedni punkt   następny punkt »