INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 1
1. Heterogeniczność
2. Przyczyny heterogeniczności
3. Co to jest OMG?
4. Misja OMG
5. Zalety rozproszonych obiektów
6. Koncepcja OMG
7. OMG: Czołowi partnerzy
8. OMA: ogólna architektura
9. OMA: Architektura Zarządzania Obiektami
10.Usługi i udogodnienia standardu CORBA
11.OMA: usługi obiektowe
12.OMA: wspólne udogodnienia
13.OMA: Interfejsy dziedzinowe i aplikacyjne
14.Użycie modelu OMA
15.CORBA: podstawowe cechy
16.Ogólna architektura standardu CORBA
17.Przesyłanie zlecenia od klienta do obiektów
18.CORBA: schemat komunikowania się klienta z serwerem
19.CORBA: schemat wywoływania statycznego
20.Pniaki i szkielety
Skorowidz
Wyście:
Wyklad I. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 1 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

10. Usługi i udogodnienia standardu CORBA

Usługi CORBA

Współbieżność
Zdarzenia
Dostęp z zewnątrz
Cykl życiowy
Nazywanie
Trwałość
Zapytania
Związki
Transakcje
Licencje
Prawa własności
Bezpieczeństwo
Temporalność
Zarządzanie zmianami
Kolekcje danych
Wymiana danych
Replikacje
Obrót skł. oprogr.

Udogodnienia pionowe

Rachunkowość
Rozwijanie aplikacji
Wytwarzanie wsp. komp.
Finanase
Rozproszona symulacja
Wizualizacja
Informatyczne autostrady
Mapy wsp.komp.
Produkcja i ekspl. ropy i gazu
Instytucje ochrony
Telekomunikacja
Medycyna
...

Udogodnienia poziome

Interfejsy użytkownika
Zarządzanie informacją
Zarządzanie systemem
Zarzadzanie jakością
Planowanie
Zarządzanie zadaniami
Przepływy pracy
Zarządz. bezpieczeństwem
...
 

11. OMA: usługi obiektowe (Object Services)

Usługi obiektowe to interfejsy niezależne od dziedziny, które mogą być używane przez wiele systemów rozproszonych obiektów.
Np. usługa polegająca na rozpoznaniu wszystkich istniejących w systemie usług jest potrzebna niezależnie od dziedziny aplikacyjnej

 

Przykłady usług:

Usługa w zakresie nazw (naming service) - pozwala klientom na odszukanie obiektów (ich referencji) na podstawie ich nazw.

Usługa “handlowa” (trading service) - pozwala klientom na odszukanie obiektów na podstawie pożądanych własności obiektów.

Pozostałe:

usługi w zakresie zarządzania cyklem życia obiektu

usługi w zakresie bezpieczeństa

usługi w zakresie transakcji

usługi w zakresie zdarzeń

...inne...

 

« poprzedni punkt   następny punkt »