INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 1
1. Heterogeniczność
2. Przyczyny heterogeniczności
3. Co to jest OMG?
4. Misja OMG
5. Zalety rozproszonych obiektów
6. Koncepcja OMG
7. OMG: Czołowi partnerzy
8. OMA: ogólna architektura
9. OMA: Architektura Zarządzania Obiektami
10.Usługi i udogodnienia standardu CORBA
11.OMA: usługi obiektowe
12.OMA: wspólne udogodnienia
13.OMA: Interfejsy dziedzinowe i aplikacyjne
14.Użycie modelu OMA
15.CORBA: podstawowe cechy
16.Ogólna architektura standardu CORBA
17.Przesyłanie zlecenia od klienta do obiektów
18.CORBA: schemat komunikowania się klienta z serwerem
19.CORBA: schemat wywoływania statycznego
20.Pniaki i szkielety
Skorowidz
Wyście:
Wyklad I. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 1 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

15. CORBA: podstawowe cechy (Common Object Request Broker Architecture)

CORBA 2.0, ostatnia aktualizacja - środek 1995.

Główne cechy

  • Rdzeń ORB (ORB Core)
  • OMG IDL (Interface Definition Language) Język Definicji Interfejsu
  • Repozytorum Interfejsów (Interface Repository)
  • Repozytorium Implementacji (Implementation Repository)
  • Odwzorowania językowe
  • Pieńki (stubs) i szkielety (skeletons)
  • Dynamiczne wołanie i przesyłanie (dispatching)
  • Obiektowe adaptery (Object Adapters)
  • Wewnętrzne protokoły ORB (GIOP, IIOP)
16. Ogólna architektura standardu CORBA
(10kB)

17. Przesyłanie zlecenia od klienta do obiektów
(20kB)
« poprzedni punkt   następny punkt »