INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 2
1. CORBA: schemat wywoływania dynamicznego
2. Wołania dynamiczne
3. Rodzaje wołań dynamicznych
4. DSI: Dynamiczny szkielet
5. CORBA: Rdzeń ORB: przezroczystość
6. Rdzeń ORB: referencje do obiektów
7. Model obiektowy OMG
8. Model obiektowy OMG: zestawienie typów
9. OMG IDL
10. Przykład opisu w IDL
11. OMG IDL - inny przykład
12 IDL: jeszcze inny przykład
13. OMG IDL: pojęcia
14. IDL: typy wbudowane
15. IDL: typy konstruowane, typy wzorcowe
16. IDL: typy referencji do obiektów
Skorowidz
Wyście:
Wyklad II. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 2 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

1. CORBA: schemat wywoływania dynamicznego
(7kB)

Klient wysyła zlecenia poprzez DII (Dynamic Invocation Interface), niezależnie od IDL (korzystając np. z repozytorium interfejsów).

Interfejs do obiektu po stronie serwera musi być zaimplementowany w postaci dynamicznie wiązanych operacji (a la DLL). Dynamiczny kod powstaje z dynamicznego szkieletu interfejsu do obiektu, który jest następnie wypełniany kodem implementacji operacji

2. Wołania dynamiczne

Wołania poprzez pniaki i szkielety jest statyczne, tj. odpowiednie fragmenty kodu są wprowadzane do aplikacji podczas kompilacji.

DII (Dynamic Invocation Interface) umożliwia dynamiczne wywołanie zlecenia do obiektu od strony klienta (podobnie do pniaka, generic stub).

DSI (Dynamic Skeleton Interface) umożliwia dynamiczne przekazanie zlecenia do obiektu od strony serwera (podobnie do szkieletu, generic skeleton).

Nie zależą one od interfejsów w IDL. Klient nie musi podczas kompilacji znać interfejsy do obiektów. Może je ustalić dynamicznie, poprzez generyczną funkcję create_request, należącą do interfejsu Object, oraz Repozytorium Interfejsów.

Tego rodzaju udogodnienie jest szczególnie ważne dla niektórych aplikacji, takich jak przeglądarki, które muszą przejrzeć aktualnie dostępne obiekty bez wiedzy, jakie one są, jak są zbudowane i jakie mają interfejsy.

« poprzedni punkt   następny punkt »