INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 2
1. CORBA: schemat wywoływania dynamicznego
2. Wołania dynamiczne
3. Rodzaje wołań dynamicznych
4. DSI: Dynamiczny szkielet
5. CORBA: Rdzeń ORB: przezroczystość
6. Rdzeń ORB: referencje do obiektów
7. Model obiektowy OMG
8. Model obiektowy OMG: zestawienie typów
9. OMG IDL
10. Przykład opisu w IDL
11. OMG IDL - inny przykład
12 IDL: jeszcze inny przykład
13. OMG IDL: pojęcia
14. IDL: typy wbudowane
15. IDL: typy konstruowane, typy wzorcowe
16. IDL: typy referencji do obiektów
Skorowidz
Wyście:
Wyklad II. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 2 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

14. IDL: typy wbudowane

long (signed and unsigned)
long long (signed and unsigned)
short (signed and unsigned)
float, double, long double
char , wchar
boolean
octet
enum
any
32-bitowe typy arytmetyczne
64-bitowe typy arytmetyczne
16-bitowe typy arytmetyczne
IEEE 754-1985 typy zmienno-przecinkowe
typ znakowe i szeroko-znakowe
typ boolowski
8-bitowa wartość (nie zmienialna przy transmisji)
typy wyliczeniowe
typ, który może charakteryzować dowolną wartość

Specyfikacja CORBA określa rozmiary wszystkich typów bazowych, dla zapewnienia współdziałania pomiędzy heterogenicznymi platformami

Przykład typu wyliczeniowego:

 enum Waluta {złoty, frank, dolar, funt};
15. IDL: typy konstruowane, typy wzorcowe (constructed types, template types )

Typy konstruowane:
struct - agregacja danych podobna do struct w C/C++
union - rozłączna unia typów, j.w., ewentualnie z dyskryminatorem umożliwiającym dynamiczne rozróżnienie typu wartości. Pojęcie unii jest identyczne z podobnym pojęciem w C/C++.
Typy wzorcowe:
string i wstring - typy stringowe i stringowe z rozszerzonym zakresem znaków string<10> - ograniczenie do 10-ciu znaków string - brak ograniczenia długości
sequence - liniowy kontener o ograniczonej lub nieograniczonej długości. Typ elementu i ograniczenie - w nawiasach trójkątnych, np. sequence - dowolnie długa sekwencja referencji do obiektów Factory, sequence - sekwencja stringów ograniczona do max 10-ciu
16. IDL: typy referencji do obiektów

Operacja find_factories jest jedną ze standardowych operacji w ramach OMG Common Object Services Lifecycle Specification
 //OMG IDL 
  interface FactoryFinder {
    // definicja sekwencji referencji do obiektów Factory 
   typedef sequence<Factory> FactorySeq; 
   FactorySeq find_factories ( in string interface_name ); 
 };
FactorySeq - nieograniczona sekwencja referencji do obiektów Factory
find_factories - operacja, która bierze jako parametr nieograniczony string i zwraca jako rezutat taką sekwencję referencji
« poprzedni punkt   następny punkt »