INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 3
1. IDL: Dziedziczenie interfejsów
2. IDL: Struktury i Unie
3. IDL: Tablice, synonimy, stałe
4. IDL: odwzorowania językowe
5. Repozytorium interfejsów
6. Struktura repozytorium interfejsów
7. Repozytorium implementacji
8. Repozytoria interfejsów i implementacji
9. Adaptery obiektów
10. Role adapterów obiektów
11. BOA i POA
12. Co to są “osłony”?
13. Osłona: różne architektury
14. Osłona wewnętrzna i zewnętrzna
15. Grupowanie implementacji w osłony
16. Scenariusz zarządzania obiektami
17. Referencje
18. Statyczne vs. dynamiczne wołania metod
19. Mechanizm refleksjii
Skorowidz
Wyście:
Wyklad III. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 3 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

5. Repozytorium interfejsów (Interface Repository)

Każda aplikacja oparta na CORBA wymaga dostępu do systemu typów zapisanych w OMG IDL oraz do odpowiednich interfejsów.

Wiele aplikacji wymaga wyłącznie wiedzy statycznej, wykorzystywanej podczas kompilacji. Specyfikacja w OMG IDL jest kompilowana lub translowana w kod specyficzny dla danego języka programowania, w którym jest pisana aplikacja, zgodnie z odwzorowaniem językowym. Ten kod następnie jest wbudowany w aplikację. Zmiany w środowisku w zakresie obiektów przetwarzanych przez tę aplikację wymagają zmiany aplikacji.
Istnieją aplikacje, dla których wiedza statyczna jest mało praktyczna. Np. aplikacje obce (np. oparte o Microsoft COM) chcą dostać się do obiektów CORBA. Ich zmiana i ponowna kompilacja po każdej zmianie specyfikacji w IDL spowodowałaby trudności. Alternatywą jest dynamiczny dostęp i wykorzystanie informacji o typie.

CORBA IR (Interface Repository) pozwala na dostęp do typów zdefiniowanych w IDL podczas czasu wykonania. Dostęp jest hierarchiczny: np. po dostępie do modułu można iterować po definicjach znajdujących się wewnątrz tego modułu.

Zastosowanie tego udogodnienia jest istotne dla wołań dynamicznych


6. Struktura repozytorium interfejsów

Powiązane obiekty, zorganizowane tak, jak na poniższym rysunku. Każdy obiekt przechowuje informacje o odpowiednim elemencie wyrażenia IDL. Nawigacja od obiektu do obiektu - zgodnie ze strzałkami. Np. po donawigowaniu do InterfaceDef pewnego interfejsu można nawigować do AttributeDef zdefiniowanego w ramach tego interfejsu

.
(10kB)
« poprzedni punkt   następny punkt »