INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 3
1. IDL: Dziedziczenie interfejsów
2. IDL: Struktury i Unie
3. IDL: Tablice, synonimy, stałe
4. IDL: odwzorowania językowe
5. Repozytorium interfejsów
6. Struktura repozytorium interfejsów
7. Repozytorium implementacji
8. Repozytoria interfejsów i implementacji
9. Adaptery obiektów
10. Role adapterów obiektów
11. BOA i POA
12. Co to są “osłony”?
13. Osłona: różne architektury
14. Osłona wewnętrzna i zewnętrzna
15. Grupowanie implementacji w osłony
16. Scenariusz zarządzania obiektami
17. Referencje
18. Statyczne vs. dynamiczne wołania metod
19. Mechanizm refleksjii
Skorowidz
Wyście:
Wyklad III. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 3 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

11. BOA i POA (Basic Object Adapter, Portable Object Adapter)

CORBA definiuje BOA, Basic Object Adapter. POA, Portable Object Adapter, jest nowszą wersją BOA, w której usunięto błędy i niedoróbki BOA.
Mogą być inne adaptery obiektów, specyficzne dla języka programowania.

Funkcje BOA/POA
 • Generacja i interpretacja referencji do obiektów.
 • Autentyfikacja subiektu, który wywołał metodę
 • Aktywacja i deaktywacja implementacji
 • Aktywacja i deaktywacja indywidualnych obiektów
 • Wywołanie metod poprzez szkielety
 • (6kB)

  12. Co to są “osłony”? ( wrappers)

  Inne terminy:
  adaptery klienta (client adapters)
  osłony serwera (server wrapper)
  Zadaniem osłon jest:
 • Hermetyzacja aplikcji:
  • istniejących aplikacji “spadkowych” (legacy)
  • komercyjnych aplikacji
 • Rozdzielenie aplikacji w zbiór usług, które są udostępnione z zewnątrz apliakcji
 • Zapewnienie dostępu do tych usług jako implementacji interfejsów CORBA
 • Osłony przystosowują aplikacje spadkowe do interfejsów standardu CORBA.

  (2kB)

  « poprzedni punkt   następny punkt »